Laatste nieuws!

Algemene Ledenvergadering VWF

Dinsdag 21 maart

20.30 uur Trefpunt Warmond

U kunt voor de vergadering vanaf 20.00 uur de notulen van de ledenvergadering van 2016, de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester en de begroting voor 2017 inzien.

AGENDA

Opening door de voorzitter

Binnengekomen stukken / mededelingen

Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag, V&W rekening, begroting 2017 en verantwoording van de penningmeester

Verslag en benoeming kascommissie 

Vaststellen contributie 2017

Bestuursverkiezing: Roos van Leeuwen treedt af en stelt zich niet herkiesbaar; Het bestuur draagt Carla Cortel, Pieter Wassenaar, Olaf Heemskerk en Kees Heemskerk voor als nieuw bestuurslid.

Activiteiten in 2017

Rondvraag

Sluiting

Na de vergadering wordt door het bestuur een hapje en een drankje aangeboden.

Ons eerstvolgende evenement is Koningsdag op

donderdag 27 april 2017!

Kraampje huren tijdens de braderie/ vrijmarkt in Warmond? Dat kan door een email te sturen naar fameulderink@hotmail.com. Voor 17,50 euro kunt u een kraam huren (ongeveer 3 meter breed met luifel). Op de dag zelf kunnen de gehuurde kramen vanaf 9.00 uur worden ingericht en versierd. De braderie/ rommelmarkt begint om 10.00 uur. 

Het is braderie deelnemers niet toegestaan om alcoholische dranken of bederfelijke etenswaren te verkopen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *