Algemene Ledenvergadering dinsdag 27 maart

Frank BramaNieuwsLeave a Comment

U bent van harte welkom om onze ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 27 maart om 20.30 uur in het Trefpunt. Tijdens deze vergadering blikken we o.a terug op het afgelopen jaar en zullen u op de hoogte brengen van onze volgende activiteiten. Daarnaast nemen we afscheid van Paul Stol, onze voorzitter die de voorzittershamer zal overdragen aan Pieter Wassenaar.

Agenda Algemene Ledenvergadering:

1. Opening door de voorzitter

2. Binnengekomen stukken en mededelingen

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017

4. Jaarverslag secretaris

5. Financieel jaarverslag 2017

6. Verslag kascommissie 2017; Coby Pont en Bram van Leuveren

7. Benoeming kascommissie 2018

8. Vaststellen contributie 2019

9. Bestuursverkiezing: Paul Stol treedt af als voorzitter en als bestuurslid, Pieter Wassenaar wordt          voorgedragen als nieuwe voorzitter

10. Activiteiten 2018/2019

11. Rondvraag en Sluiting

Na de vergadering is iedereen van harte welkom in de foyer voor een drankje en een hapje, aangeboden door het VWF- bestuur.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *